Policjanci zatrzymali pojazd z cofniętym licznikiem o ponad 150 tys. km

Zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego od 25 maja 2019 r., cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do lat 5 więzienia. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego policjanci mogą dokonywać spisywania stanu licznika w kontrolowanych pojazdach a odczytane wskazania drogomierza będą przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W Kwidzynie na ulicy Grudziądzkiej patrol policji 4 stycznia 2020 r. zatrzymał do kontroli drogowej samochód osobowy marki fiat. Kierowca tego auta został ukarany mandatem karym za to, że poruszał się samochodem niedopuszczonym do ruchu.
Funkcjonariusze, realizując czynności w ramach nowych uprawnień, sprawdzili także aktualny stan drogomierza, który wynosił 277641 km. Następnie funkcjonariusze zweryfikowali pojazd w systemie informatycznym (Centralna Ewidencja Pojazdów), uzyskując informację, że stan jego licznika podczas ostatniego badania technicznego uległ zmianie o 150 000 km. Kierowca nie potrafił wyjaśnić, dlaczego stan licznika jest niższy niż w 2018 roku.
W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 306a KK (Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru) kwidzyńscy funkcjonariusze będą w toku dochodzenia wyjaśniać, jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.
Policja podczas kontroli drogowej ma nowe uprawnienia
Od 1 stycznia 2020 r. w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego policjanci oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, mogą dokonywać spisywania stanu licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania drogomierza będą przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Na początku listopada 2019 roku zmianie uległy zasady dotyczące miejsc postoju pojazdów organów kontroli ruchu drogowego podczas kontroli. Dzięki zmianie radiowóz może stać w dowolnym miejscu, nawet tam, gdzie jest to zabronione, jeśli tylko nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Ponadto funkcjonariusz policji może od listopada wpuścić do radiowozu kierowcę zatrzymanego pojazdu, jeśli ten wyraził chęć uiszczenia opłaty za mandat za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *